Lego
کیوسک نقشه های فنی

این نرم افزار برای به اشتراک گذاشتن نقشه های فنی در درون کارگاهها طراحی شده است. این نرم افزار بر روی کیوسکهای لمسی نصب شده و امکان بزرگنمایی و دوران نقشه ها در آن وجود دارد. با استفاده از این کیوسک، آخرین نسخه نقشه ها همواره در اختیار کارگاهها خواهد بود بطوریکه به محض اصلاح نقشه ها در دفتر فنی، کارگاه از آخرین اصلاحات مطلع خواهد شد. این کیوسکها برای نصب در کارگاههای پیش سازی مانند تولید سوله، جرثقیل و امثال آن بسیار ایده آل می باشد. نمونه راه اندازی شده در یکی از کارگاههای بزرگ در اسلایدها قابل مشاهده است.